Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2018

KIRJA VANHOISTA METSISTÄ – La libro pri la maljunaj arbaroj

KIRJA VANHOISTA METSISTÄ

Taivalkosken kirjastotoimenjohtaja Timo Kovanen julkaisi kirjan Vanhoissa metsissä, Luontoa ja ihmisen jälkiä Jonkerinsalon Natura-alueella. Alue on Kuhmossa ja Nurmeksessa, jossa Kovanen asui ennen Taivalkoskelle tuloaan.

-Vanhat metsät ovat aina kiinnostaneet minua, jo ennen Nurmekseen muuttoani. Jonkerinsalo oli nimenä tuttu, muuton jälkeen meninkin käymään siellä. Olen kuvannut siellä luontoa ja ihmisen jälkiä, merkkejä ihmisen toiminnasta. Jonkerisalossa ei asuttu koskaan vaan aluetta on käytetty elinkeinon saamiseen, metsätöihin, metsästykseen, marjastukseen ja kaskeamiseen. Olen kerännyt tietoa muun muassa haastattelemalla henkilöitä, jotka olivat olleet nuoruudessaan Jonkerin kylässä metsätöissä.
-Alueen suojelu lähti soiden suojelusta. Suot ovat erikoisia muun muassa siksi koska monet niistä ovat rinteissä. Purot ovat luonnontilaisia, puronvarret monimuotoisia ja reheviä, kuvasin myös lähteitä. Kohtasin siellä majavankin. Eräs kuvauskohde oli Juusonsauna. Suoniityiltä otettiin ennen karjan ruoka, niin myös Juuso Haverinen oli kulkenut niityllä ´heinättämässä´. Niitty on rinnemaastossa. Juusonsaunan paikkeilla on vedenjakaja. Osa vedestä virtaa pohjoiseen Oulujokeen, osa etelään Vuoksen vesistöön ja edelleen Suomenlahteen. –Alueella on myös tervahautoja ja kaskiviljelyn tai ukkosen aiheuttamien palojen jäänteinä nokisia puita.

-Maastossa näkyy myös sodan jälkiä. Alueella ei sodittu, mutta sotatoimiin varauduttiin rakentamalla korsuja. Savotan jälkinä näkyy kämppien raunioita, rötistyneitä latoja ja muita rakennuksia. Alueella oli muun muassa viipalekämppä joka tuotiin paikalle osissa sekä leipäsauna savottalaisille. Joki- ja purouittojen jälkiä ovat uittorännien jäänteet ja padot eli tammet. Metsätalouden harjoittamisen jälkiä näkyy myös hakkuujälkinä, metsäautoteinä ja taimikkoalueina. Metsäautoteihin otettiin sora ja hiekka läheltä. Lannoitukset ja myrkytykset tehtiin lentokoneella. Haapoja myrkytettiin jossain vaiheessa taskuttamalla puut. Haapoja hävitettiin myös kaulaamalla. -Vanhat polut ovat ihmisen toiminnan seurauksena kadonneet. Yksi pätkä jonkerilaisten käyttämästä polusta on tiedossa. Elias Lönnrot käytti tätä polkua runonkeruumatkoillaan. Jonkerinsalossa on myös paikkoja joissa ei näy mitään ihmisen jälkiä. Siellä kasvaa esimerkiksi raidankeuhkojäkälä, joka on vanhan metsän laji, esikoiskirjailija Timo Kovanen kertoo.

MIELIKUVIA PÄÄTALO-KESKUKSESSA

Nurmeksen kameraseuran näyttely Mielikuvia oli esillä Päätalo-keskuksessa joulukuun puoliväliin saakka. Näyttely koostui kymmenen kuvaajan ottamista kuvista. Mukana oli muun muassa sukelluksen harrastajan, vaeltajan, muusikon ja luontokuvaajan kuvia. Kukin valitsi näyttelyyn itselleen mieluisimpia kuvia. Timo Kovasen mielikuvat on otettu Jonkerinsalon vanhojen metsien maisemista.

LA RESUMETO ESPERANTE

La kvara nova taivalkoskia verkisto en la jaro 2018 estas la estro de biblioteko Timo Kovanen kun sia libro pri la maljunaj arbaroj en Jonkerinsalo en la komunumo Nurmes kie Kovanen antaue laboris kaj log´is. Pri siaj fotoj kaj la fotoj de aliaj fotistoj de la Kamerasocieto de Nurmes estis farita la ekspozicio kiu estis videbla g´is meze de decembro en Päätalo-centro.

Aini Vääräniemi 18.12.2018