Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2017

KALLE PÄÄTALON NÄKÖISTYÖHUONE JA KALLIONIEMI KOKO MAAILMAN ULOTTUVILLE

KALLE PÄÄTALON NÄKÖISTYÖHUONE JA KALLIONIEMI KOKO MAAILMAN ULOTTUVILLE

Taivalkoskella toteutettiin viime vuoden aikana Kallioniemi-Säätiön hanke Mobiiliopastus Kallioniemeen ja Päätalo-keskukseen.

Hankkeessa kuvattiin kaikki Kallioniemi-museon rakennukset ja esineet sekä Päätalo-keskuksessa sijaitsevan Päätalon näköistyöhuoneen ja hänen elämästään kertovan näyttelyn esineet ja asiakirjat. Lisäksi mobiilioppaaseen on liitetty Taivalkosken muita kulttuurikohteita.

Kokonaisuus on nähtävissä ja luettavissa internetissä osoitteessa tarinasoitin.fi/kallepaatalo. Kallioniemessä ja Päätalo-keskuksessa on yleisön käytössä iPad-laitteita, joita voi lainata mobiilioppaan katseluun paikan päällä.

Hankkeeseen saatiin EU:n maaseuturahaston rahoitusta. Toimintaryhmä Koillismaan Leader ry toimi hankkeen rahoittajana. Leader-toimintaryhmä on rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä myöntää yritystukia.

LA RESUMETO ESPERANTE

Nun oni povas rigardi terglobe la pejzaj´ojn, muzeaj´ojn, ekspoziciajn aferojn kaj dokumentojn rilate al verkisto Kalle Päätalo en la adreso tarinasoitin.fi/kallepaatalo.

Aini Vääräniemi 2.1.2017

VALINTOJA TULEVALLE VUODELLE, TERVIISIE PÄÄNAATIKOILLE

VALINTOJA TULEVALLE VUODELLE, TERVIISIE PÄÄNAATIKOILLE

Suomen Keskustan Taivalkosken kunnallisjärjestön syyskokous pidettiin kunnantalolla. Paikalla olivat muun kokousväen lisäksi kansanedustajat Ulla Parviainen ja Niilo Keränen.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana kuudentoista vuoden ajan toiminut Pekka Turpeinen luopui puheenjohtajuudesta lukion hallinnollisen rehtorin viran tuomien uusien työtehtävien vuoksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Vesa Turpeinen. Varapuheenjohtajana jatkaa Maria Taivalkoski ja sihteerinä Harri Karjalainen. Lisäksi johtokuntaan valittiin Irene Tauriainen, Hannu Ervasti, Kari Udd, Pekka Turpeinen, Vesa Heikkala, Maaret Ihme, Tuomo Horsma, Aune Turpeinen ja Aini Vääräniemi. Kunnallisjärjestön vaalipäälliköksi valittiin Markku Paloniemi, toiminnantarkastajaksi Terttu Vääräniemi ja hänen varalleen Erkki Leskelä. Piirin kokousedustajaksi valittiin Niilo Keränen sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jäsenyhdistysten kokousedustajiksi valittiin puheenjohtaja ja sihteeri.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 päätettiin jatkaa kunnallisvaalien ehdokashankintaa niin että saadaan huhtikuun vaaleihin täysi lista eli 34 ehdokasta. Tällä hetkellä noin puolet on koossa. Päätettiin järjestää puhetilaisuuksia, joihin kutsutaan poliittisesti merkittäviä henkilöitä. Kunnallisjärjestölle päätettiin kerätä varoja muun muassa myyjäis- ja arpajaistoiminnalla.

Sääntömääräisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen väki teki kysymyksiä ja antoi evästyksiä kansanedustajille.
Yhteisöllisyydestä tohtoriksi väitellyt Eevi Jaakkola ihmetteli miksei eduskunnan puhemiehistö puutu kiusaamiseen, jota oppositio on harrastanut viime aikojen kyselytunneilla pääministeri Juha Sipilää kohtaan. Kyselytunnit on tarkoitettu hallituksen ja opposition väliseksi vuoropuhelumahdollisuudeksi eikä rähinöintitilaisuudeksi, kokousterveisissä puhemiehistölle muistutettiin.

Sote-terveisissä painotettiin toimivan hoitoketjun varmistamisen tärkeyttä. Tulevaisuuden valinnanvapaudesta perusterveydenhuollossa ja suuterveydenhuollossa todettiin, että Taivalkoskella luultavasti valitaan useimmissa sairaustapauksissa oma terveyskeskus tai mikä se sitten onkaan kun maakunta alkaa hoitaa soteasioita. Valinnanvapaus tarkoittaa sitä että potilas voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Kolmas sektori voisi tarkoittaa esimerkiksi jonkin sydänyhdistyksen tuottamaa palvelua, Niilo Keränen täsmensi. Eduskunnassa sotevaliokunnan työllistämä Keränen valotti monimutkaista soteprosessia, jossa vielä moni asia hakee paikkaansa. Keräsen ansiosta kuitenkin on tulossa ratkaisuja, joissa haja-asutusalueen sotepalveluja voidaan pitää poikkeuslupien avulla korkeampitasoisina kuin alkuperäisissä suunnitelmissa oli tarkoituksena. Esimerkiksi on näköpiirissä, että leikkaustoiminta voi jatkua Kuusamossa.

Ulla Parviainen kertoi valiokuntatyöstään muun muassa byrokratian purkamisen ja rakentamisen esteiden poistamisen parissa. Hän on myös Alkon hallintoneuvostossa, jonka velvollisuutena on pitää alkoholista koituvat haitat kurissa. Alkoholilain muutoksen tullessa voimaan on kuitenkin odotettavissa haittojen lisääntyminen, jos kauppoihin tulee esimerkiksi ns. limuviinoja ja alkoholipitoista jäätelöä, Parviainen ennustaa.

Kansanedustajat kertoivat, että eduskuntatyössä on johtotähtenä iso kuva, jonka päämääränä on muun muassa Suomen velkaantumisen pysäyttäminen. Sipilän hallituksen toimien johdosta on havaittavissa, että iso laiva on kääntynyt jo, kansanedustajat totesivat. Viestintä tehdyistä asioista on tosin epäonnistunut. Esimerkiksi lapsilisän vajaan euron leikkaus perheen vanhimmalta lapselta kuussa on uutisoitu lapsiperheiden tulotason merkittävänä heikkenemisenä, vaikka kyse on esimerkiksi kolmesta tupakasta tai vastaavanhintaisesta tuotteesta tinkimisestä kuukaudessa, Parviainen suhteuttaa.

Aini Vääräniemi ränttäsi, kuva on Pekka Turpeisen ottama.

LA RESUMETO ESPERANTE
Temas pri la g´enerala kunveno de la Centra Partio en Taivalkoski. C´e-estis du regionaj geparlamentistoj, reprezentantoj de la civitanoj, kiuj laboras en la Parlamento de Finnlando en Helsinko. Ulla Parviainen el Kuusamo kaj Niilo Keränen el Taivalkoski rakontis pri la parlamentaj aferoj, lokanoj donis konsilojn kaj esperojn pri kiuj temoj kaj kiel la parlamento devas la aferojn prizorgi por la plej bono al ni kiuj log´as malproksime de la servoj.

Aini Vääräniemi 31.12.2016